Event Name Date & Time
Sat  02/22/2020  2:00 pm - 3:00 pm
Sat  02/29/2020  2:00 pm - 3:00 pm
Sun  03/15/2020  (All Day)
Tue  03/24/2020  10:15 am - 11:15 am
Mon  05/04/2020  7:30 am - 2:00 pm
Tue  05/05/2020  7:30 am - 2:00 pm
Wed  05/06/2020  7:30 am - 2:00 pm
Thu  05/07/2020  7:30 am - 2:00 pm
Fri  05/08/2020  7:30 am - 2:00 pm
Mon  05/11/2020  7:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Env.Science Mon  05/11/2020  11:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Seminar Tue  05/12/2020  7:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Psychology Tue  05/12/2020  11:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Eng Lang Wed  05/13/2020  7:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test World History Thu  05/14/2020  7:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Comp Science Fri  05/15/2020  7:30 am - 2:00 pm
BHS AP Test Statistics Fri  05/15/2020  11:30 am - 2:00 pm
BHS SBA MATH CAT/SPED OGL Testing Mon  05/18/2020  7:05 am - 2:05 pm
BHS SBA MATH CAT/SPED OGL Testing Tue  05/19/2020  7:05 am - 2:05 pm
BHS Senior Finals Mon  06/08/2020  7:25 am - 2:05 pm
BHS Senior Finals Tue  06/09/2020  7:25 am - 2:05 pm
BHS Finals Mon  06/15/2020  7:25 am - 2:05 pm
BHS Finals Tue  06/16/2020  7:25 am - 2:05 pm
Peninsula Dance Theatre "Nutcracker" Performance Fri  12/04/2020  (4:45 pm) 7:30 pm - 9:30 pm (10:00 pm)
Peninsula Dance Theatre "Nutcracker" Performance Sat  12/05/2020  (4:45 pm) 7:30 pm - 9:30 pm (10:00 pm)
Peninsula Dance Theatre "Nutcracker" Performance Sun  12/06/2020  (11:30 am) 3:00 pm - 5:30 pm (6:00 pm)
Bremerton Symphony presents Sun  12/13/2020  (1:00 pm) 3:00 pm - 6:30 pm (7:00 pm)